Program Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2024-2027 został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Suwałkach oraz przez Komisję Finansowo Budżetową.
Z tym jakie drogi będą realizowane w poszczególnych latach można zapoznać się pobierając plik z „Programem Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2024-2027” z perspektywą po roku 2027.