KARTA DUŻEJ RODZINY - program ogólnopolski

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

KARTA PRZYSŁUGUJE niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
-        w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
-        w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
-        bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (UWAGA: nie meldunku).
Mieszkańcy Suwałk mogą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71a, pokój nr 2 (parter).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NIE WYCHODZĄC Z DOMU?
Wniosek można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

GDZIE SKORZYSTAĆ Z ULG?
Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się tu:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr