Obecnie Miasto Suwałki skupia się na wykonaniu infrastruktury rowerowej niezbędnej do połączenia już istniejących ciągów rowerowych oraz podniesienia standardu istniejących dróg rowerowych poprzez poprawę ich stanu technicznego lub dostosowanie do aktualnych wymagań technicznych. Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe to nie tylko alternatywa dla komunikacji samochodowej lecz również przestrzeń rekreacyjna. W związku z tym istniejąca i powstająca infrastruktura rowerowa oprócz uzupełniania układu komunikacyjnego miasta powinna spełniać oczekiwania mieszkańców dotyczące rekreacji. Ważnym aspektem przy pracach związanych z projektowaniem i budową sieci dróg rowerowych jest uwzględnianie postulatów i oczekiwań mieszkańców miasta, które można zgłaszać bezpośrednio w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Stan infrastruktury rowerowej w Suwałkach na koniec 2017 r.

  • Drogi rowerowe 44,80 km
  • Ciągi pieszo-rowerowe 25,83 km

Oficer rowerowy w Suwałkach:

  • Stanowisko oficera rowerowego zostało powołane 4 maja 2015 r.
  • Oficer rowerowy funkcjonuje w strukturach Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
  • Głównym zadaniem oficera rowerowego jest dbanie o infrastrukturę rowerową w mieście.
  • Oficer rowerowy ma również usprawniać i zwiększać udział ruchu jednośladów w komunikacji miejskiej oraz wskazywać kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej poprzez udział w pracach projektowych.
  • Wszelkie uwagi, pomysły w sprawie poprawy infrastruktury rowerowej można zgłaszać oficerowi rowerowemu na adres e –mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ w Suwałkach (87) 563-17-68.
  • Zainteresowane osoby będą przyjmowane przez oficera rowerowego osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00, w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 84 (nowy budynek), pok. 14.
Mapa ścieżek rowerowych Pobierz