Infrastruktura rowerowa w mieście Suwałki tworzona jest od ponad 20 lat. W tym okresie powstało blisko 100 km dróg i ciągów pieszo-rowerowych. Komunalna sieć dróg rowerowych umożliwia dotarcie jednośladem do każdej części Suwałk, co pozwala na korzystanie z roweru jako środka transportu w życiu codziennym np. dojazd do pracy, szkół, instytucji publicznych i punktów handlowo-usługowych. Ścieżki rowerowe przebiegają również przez miejskie obszary rekreacyjne, co daje sposobności do aktywnego spędzania czasu na terenie miasta. Przez Suwałki przebiega najdłuższy szlak rowerowy Polski Wschodniej – Green Velo. Łączy on pięć województw i jest głównym elementem turystyki rowerowej regionu.

Obecna polityka rowerowa miasta skupia się na powiązaniu istniejących dróg rowerowych oraz podnoszeniu standardu do aktualnych wymagań technicznych i oczekiwań społecznych. Ważnym aspektem w rozwoju komunikacji rowerowej jest uwzględnianie postulatów i oczekiwań mieszkańców miasta i turystów, które można zgłaszać bezpośrednio Oficerowi Rowerowemu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury rowerowej miasta jest wprowadzenie sytemu roweru publicznego. Do dyspozycji mieszkańców i turystów zostanie oddane ponad 100 rowerów rozmieszczonych na 16-stu stacjach rowerowych. Przewidziano trzy rodzaje rowerów: tradycyjne, elektryczne oraz tandemy dwuosobowe. 

Łączna długość ścieżek rowerowych na koniec roku 2022 r. to 100,41 km w tym:

- Drogi rowerowe: 64,60 km
- Ciągi pieszo-rowerowe: 35,81 km

Oficer rowerowy w Suwałkach:

Stanowisko oficera rowerowego zostało powołane 4 maja 2015 r.
Oficer rowerowy funkcjonuje w strukturach Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Głównym zadaniem oficera rowerowego jest dbanie o infrastrukturę rowerową w mieście.
Oficer rowerowy ma również usprawniać i zwiększać udział ruchu jednośladów w komunikacji miejskiej oraz wskazywać kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej poprzez udział w pracach projektowych.
Wszelkie uwagi, pomysły w sprawie poprawy infrastruktury rowerowej można zgłaszać oficerowi rowerowemu na adres e –mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ w Suwałkach (87) 563-17-68.
Zainteresowane osoby będą przyjmowane przez oficera rowerowego osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00, w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 84 (nowy budynek), pok. 14.

Mapa ścieżek rowerowych Pobierz