W strukturze Urzędu Miejskiego działa Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach (TCOIiE), odpowiedzialne za intensyfikację kontaktów handlowych w przygranicznym obszarze Polski, Litwy, Białorusi i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego).

Stworzenie i funkcjonowanie TCOIiE w strukturach Urzędu Miejskiego w Suwałkach jest wynikiem potrzeby i zainteresowania suwalskich przedsiębiorców tematyką rynków wschodnich uwarunkowanego m.in. bliskością granic z 3 państwami. Stworzenie TCOIiE kreuje kolejną możliwość wymiany doświadczeń między partnerami zajmującymi się wschodnią, transgraniczną współpracą gospodarczą.

TCOIiE kieruje swoją ofertę zarówno do przedstawicieli przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu i działa w zakresie:

  • Usług doradczych w zakresie warunków, kryteriów i możliwości inwestycyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw oraz partnerów z państw zagranicznych;
  • Promocji przedsiębiorców podczas imprez i spotkań biznesowych;
  • Kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu związanymi z tematyką współpracy transgranicznej (WPHI, samorządy lokalne, strefy ekonomiczne itp.);
  • Prowadzenia elektronicznej BAZY PRZEDSIĘBIORCÓW

TCOIiE powstało dzięki realizacji przez Miasto Suwałki projektu pn. nr SPF/1.2/PL-LT/04 pn. „Creating The Cross-border Investors and Exporters’ Assistance Centre in Suwałki” (tłum. “Utworzenie Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach”). Niniejszy projekt był wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt do pracownika Urzędu Miejskiego w Suwałkach odpowiedzialnego za funkcjonowanie TCOIiE: