Kluby sportowe, związki sportowe, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień w kategoriach zawodnik, trener i inna osoba fizyczna w terminie od 15 do 31 stycznia każdego roku.

Kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora, w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szczególnych w okresie od 2 stycznia do 28 lutego oraz od 1 lipca do 31 sierpnia.