Kluby sportowe, związki sportowe, Komisja Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień w kategoriach zawodnik, trener i inna osoba fizyczna w terminie od 15 do 31 stycznia każdego roku.

Kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach ligowych w kat. seniora w badmintonie, piłce nożnej i piłce siatkowej mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szczególnych w kategoriach zawodnik i trener w okresie od 2 stycznia do 28 lutego oraz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

Podpisany wniosek razem z załącznikami składa się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.

Wzory wniosków i oświadczeń do wniosków można pobrać ze strony internetowej (poniżej).