Kluby sportowe, związki sportowe, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień w kategoriach zawodnik, trener i inna osoba fizyczna w terminie od 15 do 31 stycznia każdego roku.