Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 25


Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
Do 7 sierpnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie programowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami". Warunkiem udziału organizacji w konkursie jest statutowy zapis ...
Czytaj więcej
Wakacyjny spacer z przewodnikiem
Na cykl „Spacerkiem po Suwałkach” zaprasza, jak co roku latem, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko. W wakacyjne weekendy mieszkańcy i turyści zainteresowani historią Suwałk, będą mogli zwie...
Czytaj więcej
Trzy wycieczki śladami patronów suwalskich ulic
Na trzy wyprawy śladami patronów suwalskich ulic, przygotowane z okazji jubileuszu 300-lecia Suwałk zaprasza Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko. Przedsięwzięcie jest współfinansowane prze...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku
Zarządzenie Nr 269/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku.
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Do 15 lipca 2020 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządo...
Czytaj więcej
Drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Do 26 czerwca 2020 r. można składać wnioski w drugim naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku.
Czytaj więcej
Zaproszenie do zespołów roboczych
Dobiega końca Wieloletni Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020. W związku z tym chcielibyśmy razem z Państwem przystąpić do opracowania kol...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych na 2021 rok
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2021
Czytaj więcej
Posprzątajmy Czarną Hańczę
Na akcję Czyste Rzeki, która będzie polegała na sprzątaniu Czarnej Hańczy zaprasza w środę 10 czerwca Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Program jest częscią Korpusu Solidarności – programu wolontariatu długoterminoweg...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Tacy sami, a ściana między nami ... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.
Zarządzenie Nr 215/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Tacy sami, a ściana między nami ...-BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do r...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 25