Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 41


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej w 2022 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 15/ 2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudn...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 25/ 2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działaln...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację Programu Złota Rączka dla seniora
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 24/ 2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&oacut...
Czytaj więcej
Powołanie Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji
Zarządzenie Nr 6/ 2022 Prezydenta Maista Suwałk z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk do Suwalskiej Rady SeniorówZarządzenie Nr 7/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 stycznia 2022 roku w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wyników głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów
Ogłoszenie w sprawie wyników głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji
Czytaj więcej
Informacja o losowaniu do Suwalskiej Rady Seniorów
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk o losowaniu do Suwalskiej Rady Seniorów
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie klubów seniora w 2022-2023 r.
Zarządzenie Nr 491/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osó...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022-2024
Zarządzenie Nr 488/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.
Zarządzenie Nr 487/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym w latach 2022-2024
Zarządzenie Nr 486/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie porządku i bezpieczeńs...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 41