Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 23


Centrum Trójki nadal nieczynne
Do 13 kwietnia, tak jak szkoły i ośrodki kultury, w związku z epidemią koronawirusa nieczynne będzie Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo dla organizacji funkcjonuje cały czas pod adresem mailowym: biuro@cwop.suwalki.eu oraz ...
Czytaj więcej
SOK zaprasza organizacje do współpracy
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które będą mogły w nowych przestrzeniach realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Ku...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budż...
Czytaj więcej
Zamknięte Centrum Trójki
W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami unikania spotkań grup osób, do 25 marca, tak jak szkoły i ośrodki kultury, nieczynne będzie też Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo będzie funkcjonowało pod adresem ...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 122/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony ...
Czytaj więcej
Zaśpiewali najlepiej w Polsce
I miejsce w kategorii Zespoły wokalne na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie zdobył zespół Cantabile z Suwałk. Grupa działa przy Stowarzyszeniu Seniorzy z Pasją Horyzont, pod kierownictwe...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 119/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 114/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i oc...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 118/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Zarządzenie Nr 109/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 23