Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 6


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CWOP oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-14 - w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozar...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Zarządzenie Nr 21/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 9/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 8/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 7/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie klubów seniora w latach 2019-2021
Zarządzenie Nr 13/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 12/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 14/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie CWOP
Zarządzenie Nr 11/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 6