Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 61


Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego z własnej inicjatywy w związku z awansem zawodników na mistrzostwa Europy
Dotacja przyznana Ludowemu Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi "Olimpik" po rozpatrzeniu wniosku "Udział zawodnika klubu w Mistrzostwach Europy w Sumo", w związku z awansem zawodników na mistrzostwa Europy.
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i...
Czytaj więcej
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne w 2023 roku
Zarządzenie Nr 346/ 2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam...
Czytaj więcej
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego z własnej inicjatywy w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa świata
Dotacja przyznana Alpha Fight Club po rozpatrzeniu wniosku "Wyjazd na młodzieżowe Mistrzostwa Świata Muaythai Ifma 2023", w związku z awansem zawodników na mistrzostwa świata.
Czytaj więcej
Spotkanie przyjaciół
Film o Kjetilu Haanesie, przyjacielu suwalskiej świetlicy "Przystań" stał się okazją do wzruszającego spotkania dawnych i obecnych wychowawców oraz wychowanków tej placówki. Z zamiarem nakręcenia filmu o norweskim dziennikar...
Czytaj więcej
Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
Do 29 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2...
Czytaj więcej
Młodzież zaplanuje przyszłość Europy
Stowarzyszenie Mroczne Bractwo reprezentuje Suwałki i Polskę w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+. Pod koniec sierpnia, sześcioro przedstawicieli Bractwa, pojedzie do Roppolo we Włoszech, aby wziąć udział w wymianie mł...
Czytaj więcej
Brązowy Krzyż Zasługi dla społecznika
Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma został w sobotę 5 sierpnia odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz za propagowanie idei wolontariatu w Suwałkach. Odznaczenie na scenie podczas D...
Czytaj więcej
Informacja o realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Rekonstrukcja Historycznego Stroju Bałtyjskiego z Terenów Suwalszczyzny”, zgłoszonej przez Fundację Żywej Historii HANZA w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 61