Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 67


Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 r.
Zarządzenie Nr 67/ 2024 z Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie dział...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatel...
Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r. pn. Program "Złota Rączka dla Seniora".
Zarządzenie nr 59/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób ...
Czytaj więcej
Ogólnopolska akcja Masz Głos
Do udziału w akcji Masz Głos, zaproponowanej przez Fundację Batorego zachęca Fundacja SocLab z Białegostoku, koordynator akcji w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Celem akcji jest zebranie pomysłów or...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
Zarządzenie Nr 57/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, s...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. „Franciszkański Festyn Rodzinny w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach” – wybranego do realizacji w ramach SBO w 2024 r.
Zarządzenie nr 56/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury,...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny na osiedlu Hańcza” – wybranego do realizacji w ramach SBO w 2024 r.
Zarządzenie Nr 55/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury,...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.
Zarządzenie nr 54/ 2024 Prezydenta Maista Suwałk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochro...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 r.
Zarządzenie nr 52/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Poukładaj sobie raka!” – wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r.
Zarządzenie Nr 41/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk pn. „Poukładaj sobie raka!...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 67