Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 36


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Nuestra Navidad”. Koncert jubileuszowy Suwalskiego Chóru Kameralnego, zgłoszonej przez S...
Czytaj więcej
Informacja o powierzeniu realizacji zadania publicznego z zakresu w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o powierzeniu realizacji zadania publicznego pn. Kurs Metodyki Harcerek „Ad Astra”, zgłoszonej przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z zakresu w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...
Czytaj więcej
Wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2021 roku
Zarządzenie nr 356/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego pn. „Eko Suwałki – myślimy globalnie, działamy lokalnie” z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r., zgłoszonej przez Fundację Ter...
Czytaj więcej
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2022 rok
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Kurs Metodyki Harcerek "Ad Astra" z pominięciem otwartego konkursu ofert
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
Zarządzenie Nr 342/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Do 24 września 2021 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarz...
Czytaj więcej
Podlaskie Lokalnie: Informacja o przedłużeniu naboru
Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskieg...
Czytaj więcej
Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na wkłady własne w 2021 roku
Zarządzenie Nr 301/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta S...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 36