Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 34


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Zarządzenie Nr 210/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert na wkłady własne
Zarządzenie Nr 209/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Su...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku
Zarządzenie Nr 206/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 rok...
Czytaj więcej
Dotacja przyznana w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpik" Suwałki, złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy.
Czytaj więcej
Uchwalono Wieloletni program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na kolejne lata
Na majowej sesji Rady Miejskiej suwalscy radni uchwalili Wieloletni program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. To druga wieloletnia strategia współpracy suwalskiego samorządu z organizacjami. Praco...
Czytaj więcej
Czwarty nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Zarządzenie Nr 190/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia czwartego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku
Zarządzenie Nr 189/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt ...
Czytaj więcej
Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2022 roku
Do 10 czerwca można zgłaszać uwagi w konsultacjach propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku
Czytaj więcej
Zaproszenie do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022
Zwyczajem lat ubiegłych Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Rada może wytypować pięciu przedstawicieli, którzy zna...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku
Zarządzenie Nr 187/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 34