Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 71


Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku
Zarządzenie nr 203/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta ...
Czytaj więcej
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym poprzez wydanie książki pt. „Dom” z poezją członków Salonu Poetycko–Literackiego „Erato”...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.
Zarządzenie nr 193/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie dział...
Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego w 2024 roku
Zarządzenie Nr 188/ 2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż bu...
Czytaj więcej
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.
Zarządzenie Nr 187/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku
Czytaj więcej
Dotacja przyznana klubowi sportowemu w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
Zmiana w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
Zarządzenie nr 183/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 czerwca 2024 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego piątej kadencji
Czytaj więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2023 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r....
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.
Zarządzenie Nr 181/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym poprzez wydanie książki pt. „Dom” ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 71