Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 31


Zarządzenie Nr 129/ 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 roku.
Zarządzenie Nr 129/ 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 roku.Link do zarządzenia:http...
Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 123/ 2021 z dnia 2021-04-08 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.
Zarządzenie Nr 123/ 2021 z dnia 2021-04-08 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Poukładaj Sobie Raka! - BO" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.Link do zarządzenia:http://bip.um.su...
Czytaj więcej
Zarządzenie nr 120/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
Zarządzenie nr 120/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Zarządzenie nr 119/2021 z 06.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku...
Czytaj więcej
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Czytaj więcej
Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 30-03-2021 – w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w 2021 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na udzielaniu konsultacji geriatrycznych
Powołanie komisji do rozpatrywania w 2021 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP zasad Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki
Wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendi...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
Wyniki konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 31