Aktualności

1 2 3 4 5
Stron 1 z 50


Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.
Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalsk...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg...
Czytaj więcej
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania SRDPP
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania SRDPP
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatels...
Czytaj więcej
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne w 2022 roku
Zarządzenie Nr 348/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta...
Czytaj więcej
Konsultacje Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Do 7 września można zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...
Czytaj więcej
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania SRDPP
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Suwałkach
Zarządzenie Nr 344/ 2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającej na ...
Czytaj więcej
Nabór wniosków organizacji z województwa podlaskiego
Do 31 sierpnia organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 5 lat i osiągające roczny przychód do 30 tys. zł oraz grupy nieformalne mogą składać wnioski na inicjatywy lokalne w ramach programu Podlaskie Lokalnie. Można ubiegać się o ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego
Zarządzenie Nr 331/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z i...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 50