Skład SRDPP

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społeczną radą, pracującą bez wynagrodzeń, działającą przy Prezydencie Miasta Suwałk jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – coroczny Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.

Pierwsza rada została powołana w 2012 roku na wniosek suwalskich organizacji pozarządowych. Obecnie kadencja jest trzyletnia. Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób – sześciu wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do współpracy.
Kontakt:
srdpp@um.suwalki.pl
Skład SRDPP (kadencja 2017-2019):

- Ewa Katarzyna Kotowska (Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, ewaset@wp.pl tel. 519 477 450)
- Jarosław Ruszewski, przewodniczący SRDPP (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, jaroslaw.ruszewski@gmail.com, tel. 87 565 02 58)
- Andrzej Sowul (Fundacja Prometeusz w Suwałkach, asowul@o2.pl, tel. 793 406 433)
- Karol Marcin Świerzbin, wiceprzewodniczący SRDPP (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma, karol@pogodnesuwalki.pl, tel. 507 860 241)
- Dariusz Ułanowicz (Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SL SALOS”, ulanowiczd@wp.pl, tel. 604 757 604)
- Danuta Złotnik (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach,
d.zlotnik@op.pl, tel. 607 77 17 17)
- Bogdan Bezdziecki (radny Rady Miejskiej w Suwałkach, bbezdziecki@um.suwalki.pl,
tel. 697 343 222)
- Karol Korneluk (radny Rady Miejskiej w Suwałakch, kkorneluk@um.suwalki.pl) 
- Stanisław Kulikowski (radny Rady Miejskiej w Suwałkach, skulikowski@um.suwalki.pl)
- Elżbieta Gibowicz (Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tel. 87 563 57 09, egibowicz@um.suwalki.pl)
- Iwona Prelewicz-Ceran (naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tel. 87 563 56 12, iceran@um.suwalki.pl)
- Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP (pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, aszyszko@um.suwalki.pl, tel. 87 562 82 01)