Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społeczną radą, pracującą bez wynagrodzeń, działającą przy Prezydencie Miasta Suwałk jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – coroczny Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.

Pierwsza rada została powołana w 2012 roku na wniosek suwalskich organizacji pozarządowych. Obecnie kadencja jest trzyletnia. Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób – sześciu wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do współpracy.
Kontakt:
srdpp@um.suwalki.pl
Skład SRDPP (kadencja 2020-2022):
1) Aleksandra Hanc – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Związek Harcerstwa Polskiego);
2) Krzysztof Jurewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną);
3) Marta Olfier – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Komitywa);
4) Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat) - Przewodniczący SRDPP;
5) Anna Szulc – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG "Mroczne Bractwo");
6) Karol Marcin Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) - Wiceprzewodniczący SRDPP;
7) Bogdan Bezdziecki – radny Rady Miejskiej w Suwałkach;
8) Karol Korneluk – radny Rady Miejskiej w Suwałkach;
9) Kamil Lauryn – radny Rady Miejskiej w Suwałkach;
10) Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
11) Paulina Staszkiewicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
12) Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk - Sekretarz SRDPP.