Raporty o stanie miasta

 
Raporty o stanie miasta to publikacje, które w kompleksowy sposób pokazują najważniejsze dziedziny życia Suwałk: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec poszczególnych lat. 


Raport o stanie Miasta Suwałki 2022