Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Suwałki


Prezydent Miasta Suwałk od trzech lat organizuje ,,Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki”. Przedsięwzięcie to,cieszy się dużym zainteresowaniem.
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
I kategoria – praca licencjacka/inżynierska
II kategoria – praca magisterska
III kategoria – praca doktorancka

Zgłoszone prace muszą dotyczyć obszarów tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna lub promocja miasta. W konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej z kraju lub zagranicy, który obronił pracę dyplomową w roku jego ogłoszenia. Łączna pula nagród wynosi 10 tys. zł. Autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymują następujące nagrody:
- za najlepszą pracę doktorancką – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto
- za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto
- za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł brutto

Prace ocenia specjalnie powołana Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Organizator konkursu co roku ogłasza listę zagadnień i obszarów badawczych do opracowania w ramach danej edycji konkursu. Opracowanie ogłoszonych tematów, jest dodatkowo punktowane przez Komisję Konkursową.