Miasto Suwałki realizuje różne zadania i projekty ze wsparciem środków z budżetu państwa lub funduszy celowych. Proszę wybrać zadanie z lewej strony.

Znak flaga i godło