tablica sikkorskiefo

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach”
 
Zadanie dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego.
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Bulwarowej w ul. W. Sikorskiego;
- budowę dodatkowego pasa ruchu w ul. W. Sikorskiego od ronda do wjazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami;
- rozbudowę istniejącego ronda Polskiej Organizacji Wojskowej (POW);
- wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Bulwarowej, W. Sikorskiego i ronda Polskiej Organizacji Wojskowej;
- budowę i przebudowę chodników i drogi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
- rozbudowę i przebudowę pozostałej infrastruktury technicznej, teletechnicznej i uzbrojenia terenu.
 
Realizacja przedsięwzięcia usprawni ruch drogowy (w tym tranzytowy) na drodze wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach. Nastąpi też  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dojazdu do licznych obiektów handlowo-usługowych i publicznych zlokalizowanych w pobliżu inwestycji.
 
Całość zadania inwestycyjnego zostanie zakończona w 2024 r.
 
Całkowity koszt zadania: 3 657 641,65 zł
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 1 500 000,00 zł
Wkład własny Miasta Suwałki: 2 157 641,65 zł