Dotacja z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej
 
UMOWA NR 1:                                                 UMOWA NR 2
DOFINANSOWANIE                                         DOFINANSOWANIE
566 700,00 ZŁ                                                 124 674,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ                                 CAŁKOWITA WARTOŚĆ
566 700,00 ZŁ                                                 124 674,00 ZŁ

plakat 1
plakat 2


AKTUALIZACJA – GRUDZIEŃ 2023 R.
UMOWA NR 1:                                                 UMOWA NR 2
DOFINANSOWANIE                                         DOFINANSOWANIE
554 228, 46 ZŁ                                                 104 868,60 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ                                   CAŁKOWITA WARTOŚĆ
554 228,46 ZŁ                                                  104 868,60 ZŁ

umowa 1
umowa 2