Rada ds. Kultury

Jedenastoosobowa Rada ds. Kultury jest organem opiniodawczym Prezydenta Miasta Suwałk i ma służyć zintegrowaniu środowiska działającego w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.

Celem Rady jest: inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rada ma wymieniać doświadczenia w zakresie działań oraz zadań problemowych dotyczących funkcjonowania kultury i sztuki w mieście. Ma kreować i promować kulturę i sztukę, tworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju kultury i sztuki pod względem proceduralnym, formalnym oraz infrastrukturalnym.

W skład Rady ds. Kultury wchodzą:

 1. Agnieszka Patrycja Małka - naczelnik Wydziału Kultury i Sportu,
 2. dr Maciej Ambrosiewicz - muzealnik, religioznawca, prezes Augustwsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,
 3. Natalia Bełdyga - filmoznawca,
 4. Iwona Danilewicz-Tylenda - dziennikarz, portal "Niebywale Suwałki",
 5. Sławomir Filipowicz - kustosz archiwista, Archiwum Państwowe w Suwałkach,
 6. Henryk Kudela - wydawca, Przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą",
 7. Eliza Ptaszyńska - kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
 8. Alicja Roszkowska - prezes Fundacji ART-SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach,
 9. Joanna Sztelmer-Stabińska - kulturoznawca, Suwalski Ośrodek Kultury,
 10. Anna Śliżewska - nauczycielka plastyki, muzyki i tańca, choreograf, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
 11. Marta Taraszkiewicz - malarka, grafik, projektantka - Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Zdjęcia: Niebywałe Suwałki