Rada ds. Kultury

Dwunastoosobowa Rada ds. Kultury jest organem opiniodawczym Prezydenta Miasta Suwałk i ma służyć zintegrowaniu środowiska działającego w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.

Celem Rady jest: inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rada ma wymieniać doświadczenia w zakresie działań oraz zadań problemowych dotyczących funkcjonowania kultury i sztuki w mieście. Ma kreować i promować kulturę i sztukę, tworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju kultury i sztuki pod względem proceduralnym, formalnym oraz infrastrukturalnym.

W skład Rady ds. Kultury wchodzą:

 1. Prof. Andrzej Strumiłło - artysta plastyk  - członek honorowy,
 2. Marian Murawski - artysta plastyk - członek honorowy,
 3. Alicja Andrulewicz - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
 4. Natalia Bełdyga - filmoznawca,
 5. Iwona Danilewicz - Portal „Niebywałe Suwałki",
 6. Sławomir Filipowicz - kustosz archiwista, Archiwum Państwowe w Suwałkach,
 7. Grzegorz Bogdan - dyrygent, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II w Suwałkach
 8. dr Maciej Ambrosiewicz  - prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,
 9. Eliza Ptaszyńska - kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
 10. Alicja Roszkowska - Prezes Fundacji ART-SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach,
 11. Małgorzata Sporek-Czyżewska - członek zarządu Fundacji "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach,
 12. Hubert Stojanowski - fotograf, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

Zdjęcia: Niebywałe Suwałki