Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wielkomiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu.

Zatem dziś to impreza plenerowa, która w Suwałkach odbywa się na ulicach A. Patli i W. Witosa, w bliskim sąsiedztwie kościoła, któremu patronuje święty Kazimierz Królewicz. Impreza ma charakter obrzędowy. Na stoiskach z rękodziełem i sztuką ludową Suwalszczyzny oraz sąsiedniej Litwy można zakupić tradycyjne pisanki, podwileńskie palmy wielkanocne, dawne zabawki ludowe, wyroby garncarskie i wiele innych. Obok wystawców w Kaziuku biorą udział zespoły ludowe i soliści, reprezentujący autentyczną tradycję regionu. Podczas imprezy prezentowane są też pokazy dawnego rzemiosła ludowego.

W tym roku zapraszamy 5 marca! Szczegóły na www.soksuwalki.eu