Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek to trzydniowe święto teatru, na które składają się przesłuchania konkursowe w dwóch kategoriach dziecięcej i młodzieżowej, grup teatralnych z Polski i zagranicy, ponadto prezentacje spektakli mistrzowskich w wykonaniu grup zawodowych, happeningi uliczne, akcje parateatralne, warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców sztuki oraz wystawy lalek i rekwizytów teatralnych, plakatów i prac plastycznych.

W jury festiwalu zasiadają uznani zawodowcy, teatrolodzy, pedagodzy, aktorzy i reżyserzy. Festiwal promuje teatralny ruch amatorski młodych, a jego bezcennym walorem jest udane łączenie wartości wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych. Ma to niebagatelny wpływ na uwrażliwienie młodych odbiorców sztuki oraz promocję szlachetnej instytucji mecenatu.

W tym roku zapraszamy od 15 do 17 czerwca! Szczegóły na www.soksuwalki.eu