Program Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.

jest dokumentem wykonawczym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2030. Został przyjęty uchwałą Nr LI/672/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. Jest to dokument sektorowy zawierający szczegółowe i konkretne zadania realizacyjne. Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałki do 2030 r. Pobierz