Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Mieście Suwałki w 2019 r.
 
 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. u. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) ww. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy
 społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osoby, które ukończyły 65 lat,
4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
8) kobiety w ciąży.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta Suwałki odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Termin wizyty zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 562 82 22 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy wizyt rejestrowane są w pół godzinnych okresach, w ramach godzin otwarcia punktów ( w zależności od dostępności terminów).
 
Mieszkańcy miasta Suwałki mają do wyboru trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
Punkt nr 1 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat") - radca prawny
ul. Kościuszki 71:

 • poniedziałek godz. 12.00 – 16.00
 • wtorek godz. 16.00 – 20.00
 • środa godz. 8.00 – 12.00
 • czwartek godz. 12.00 – 16.00
 • piątek godz. 12.00 – 16.00

 
Punkt nr 2 (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat") – radca prawny
ul. Kościuszki 71:
 • poniedziałek godz. 16.00 – 20.00
 • wtorek godz. 12.00 – 16.00
 • środa godz. 12.00 – 16.00
 • czwartek godz. 8.00 – 12.00
 • piątek godz. 8.00 – 12.00

 
Punkt nr 3 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
ul. Filipowska 20B:
 • poniedziałek godz. 7.30 – 11.30
 • wtorek godz. 7.30 – 11.30
 • środa godz. 15.30 – 19.30
 • czwartek godz. 7.30 – 11.30
 • piątek godz. 7.30 – 11.30