Bezpłatna pomoc prawna

Informacja o lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Miasta Suwałki w 2018 r.

 

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki.

Porad prawnych udziela adwokat w dni robocze w godz.:

Poniedziałek:       8°° - 12°°
Wtorek:                8°° - 12°°
Środa:                   8°° - 12°°
Czwartek:             8°° - 12°°
Piątek:                  8°° - 12°°

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na ul. Filipowskiej 20B, 16 – 400 Suwałki, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Pomocy Kryzysowej.

Porad prawnych udziela radca prawny w dni robocze w godz.:

Poniedziałek:       7³° - 11³°
Wtorek:                7³° - 11³°
Środa:                 15³° - 19³°
Czwartek:             7³° - 11³°
Piątek:                  7³° - 11³°

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki.

Porad prawnych udziela radca prawny z organizacji pozarządowej w dni robocze w godz.:

Poniedziałek:      12°° - 16°°
Wtorek:               12°° - 16°°
Środa:                  12°° - 16°°
Czwartek:            12°° - 16°°
Piątek:                 12°° - 16°° 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie udzielają porad telefonicznych.

Dodatkowych informacji o nieodpłatnych poradach prawnych udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562-81-25, pok. nr 128.