Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach” zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 
W ramach zadania inwestycyjnego został dobudowany budynek do Szkoły Podstawowej nr 4 w kształcie litery L, z trzech brył o różnej kubaturze. Parametry dobudowanego budynku: powierzchnia zabudowy- 766,08 m2, powierzchnia użytkowa- 1831,01 m2, kubatura- 10560,25 m3. Wykonano dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostarczono wyposażenie dla szkoły. Wykonano zagospodarowanie terenu szkoły, w tym: ogrodzenie, chodniki i place utwardzone, zieleń, małą architekturę oraz oświetlenie terenu przy szkole. Ponadto wykonano jezdnię w ulicy Spokojnej o długości 81,3 m i szerokości 5,5 m, klasy D, kategoria ruchu KR1, wraz z parkingiem (41 miejsc postojowych) i chodnikiem, oświetlenie uliczne wraz z infrastrukturą techniczną.
 
Łączny koszt robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową i wyposażeniem to 8 711 456,68 zł.
 
Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  wyniosła  3.210.816,51 zł
Okres realizacji zadania marzec 2019r. - sierpień 2020r.
 
Głównym wykonawcą robót budowlanych   była firma REM BUD sp. z o.o. ul. Sejneńska 57 w Suwałkach.