Rada Sportu

Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk jest powoływana na okres kadencji Prezydenta Miasta Suwałk. Jest ona społecznym organem opiniodawczym i ma służyć rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta Suwałk. W latach 2015-2018 trwa szósta kadencja Rady Sportu. Obecna Rada Sportu została powołana zarządzeniem nr 22/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad powołania Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady.
Skład osobowy rady został ustalony zarządzeniem nr 81/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk (z późn. zm.).
Skład Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk:
 
1. Beata Marianna Harasimowicz – Przewodnicząca
2. Piotr Ludwik Zieliński – Zastępca przewodniczącego
3. Waldemar Borysewicz
4. Edward Dec
5. Zbigniew Jan Wisiecki
6. Łukasz Kardel
7. Marek Krejpcio
8. Władysław Marek Renowicki
9. Jerzy Czesław Szleszyński
10. Wojciech Winnik
11. Kamil Makarewicz
12. Jadwiga Olbryś

Cele Rady Sportu:
1)   wymiana doświadczeń na temat problemów i działań dotyczących funkcjonowania sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta Suwałk
2)   promowanie sportu i zdrowego trybu życia
3)   inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie miasta Suwałk w tym rekreacji i rehabilitacji ruchowej