Podział Miasta na dzielnice przypisane strażnikom Straży Miejskiej w Suwałkach:
Imię i Nazwisko Pokój i telefon mł. str. Roksana Świacka
Pok. 18 Tel.(87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl
Rejon I – obejmujący m.in. ulice
Sikorskiego – numery parzyste, Reymonta, Kołłątaja, Miodowa, Ogrodowa, Piękna, Zacisze, Zielna, Żytnia, Staszica nr 61-93, Gałaja (nr 106 – 112 i 107 – 115), Reymonta, Bulwarowa, Kościuszki nr 99 -103, Dwernickiego od nr 31, E. Plater (38 – 46), Reja – numery nieparzyste, 11 listopada, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Paderewskiego, Rodziny Rylskich, Szpitalna, Legionów, Krasickiego, Krzywólka, Stefana Krzesickiego.
Imię i Nazwisko Pokój i telefon apl. Mariola Świacka
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl
Rejon II- obejmujący m.in. ulice:
Reja – numery parzyste, Armii Krajowej, Pułaskiego -  numery nieparzyste, Paca, Kowalskiego, Andersa, Lityńskiego, Minkiewicza, Antoniewicza, Witosa, Putry, Patli, Obozowa, Tysiąclecia Litwy.
 
Imię i Nazwisko Pokój i telefon str. Damian Sidor
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl
Rejon III – obejmujący m.in. ulice:
Kościuszki  128-140, Pułaskiego – numery parzyste, Czarnoziem, Szwajcaria – numery parzyste,  Pileckiego, Falka, Wyszyńskiego, Chopina, Młynarskiego, Moniuszki, Szymanowskiego, Ogińskiego, Jana Pawła II, Nowomiejska, Pendereckiego, Dwernickiego – numery nieparzyste, Podhorskiego, Żeromskiego, Narutowicza, Grabowa (do Modrzewiowej), Modrzewiowa – numery nieparzyste, Buczyńskiego, Lutostańskiego, Świerkowa (od Pułaskiego do Klonowej), Klonowa – numery nieparzyste (od 41), Różana – numery parzyste, Północna (od Różanej do granicy miasta).
 
Imię i Nazwisko Pokój i telefon mł. insp. Anna Zielińska
Pok. 17 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl
Rejon IV – obejmujący m.in. ulice:
Kolejowa, Podhorskiego, Grabowa, Modrzewiowa – numery parzyste, Klonowa (1 – 40), Różana – numery nieparzyste, Północna, Kowieńska, Wileńska, Wylotowa, Zwrotnicza, Parowozowa, Świerkowa (nr 1-50), Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Olszowa, Orzechowa, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa.
 
Imię i Nazwisko Pokój i telefon st. insp. Paweł Aneszko
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl
Rejon V – obejmujący m.in. ulice:
Bakałarzewska (od rzeki do ul. Mickiewicza), Mickiewicza – numery nieparzyste, Kościuszki od nr 1 -51 i 2-74, Chłodna – numery nieparzyste, Noniewicza (od nr 1 – 71 i 2 - 32), Krótka, Konopnickiej (nr 2 – 6 i 5 – 11), Waryńskiego (od nr 1 – 19 i 2 – 22A), os. II, Ciesielska, 1go Maja (od Waryńskiego do rzeki), Utrata (od Waryńskiego do rzeki – numery nieparzyste), Wigierska, Wajdy,  24 Sierpnia (od Kościuszki do rzeki).
 
Imię i Nazwisko Pokój i telefon st. insp. Grzegorz Szermer
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl  
Rejon VI - obejmujący m.in. ulice:
Dąbrówka, ul. Dwernickiego – numery parzyste (od Noniewicza do Utraty), Noniewicza (nr 32 – 48), Konopnickiej (nr 8 – 14), Waryńskiego (nr 21 – 45 i 24 – 26), Utrata (nr 1 – 55  i 2 – 14), Utrata Krótka, Sejneńska, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Szkolna, Składowa, Młynarska, 1 Maja (nr 1 – 19 i 2 – 12), ul. Korczaka.
Imię i Nazwisko Pokój i telefon  
st. str. Artur Woszczyna
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl  
Rejon VII - obejmujący m.in. ulice:
Utrata (nr 57 – 203), os. Polna, os. Klasztorna, Sianożęć, 100 lecia Niepodległości Polski, Staniszewskiego, Prusa, Miłosza, Sienkiewicza, Brzechwy, Kochanowskiego, Szymborskiej, Herberta, Wyspiańskiego, Słowackiego, Lema, Ustronie, Wojska Polskiego – numery nieparzyste.
Imię i Nazwisko Pokój i telefon  
str. Tomasz Butkiewicz
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl  
Rejon VIII - obejmujący m.in. ulice:
 
Wojska Polskiego – numery parzyste, Papiernia, os. Raczkowska,  Zastawie, os. Hańcza, Raczkowska (obie strony do ul. Bydgoskiej i od ul. Bydgoskiej numery nieparzyste), Powstańców Wielkopolskich – numery parzyste, Dubowo I, Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna.
Imię i Nazwisko Pokój i telefon  

Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl  
 
Rejon IX - obejmujący m.in. ulice:
 
Piekarskiego, Tytusa Karpowicza, Wojczyńskiego, Powstańców Wielkopolskich – numery nie parzyste, Lotnicza (numery parzyste od 36, numery nieparzyste od 31),   Zarzecze, 24 Sierpnia, Grunwaldzka (do ul. 23 Października), Targowa, Bazarowa, Bałtycka, Morska,  Lazurowa, Węgierska, Hiszpańska, Włoska, Francuska, Portugalska, Chorwacka, Husarii, Rycerska, Hetmańska, Szybowcowa, Filipowska – numery nieparzyste, Bakałarzewska, Zachodnia, Traktorzystów, os. Piastowskie, Zespół cmentarzy siedmiu wyznań.
 
Imię i Nazwisko Pokój i telefon st. insp. Dariusz Popławski 
 
Pok. 18 Tel. (87) 563-56-17
e-mail: sm@um.suwalki.pl  
Rejon X - obejmujący m.in. ulice:
 
Filipowska – numery parzyste, Grunwaldzka (od ul. Filipowskiej), Sikorskiego – numery nieparzyste, Stefana Batorego,  Dwernickiego – numery parzyste (od ul. Kościuszki do ul. Noniewicza ), Noniewicza (nr 73 – 95), Chłodna – numery parzyste, Kościuszki (nr 76-126 i 55-97), Suzina, E. Plater (nr 1 – 45, 2 – 30), Popiełuszki, Kamedulska, Hamerszmita, Gałaja (nr 1 – 105 i 2 – 104), Staszica (nr 1– 55  i 2 – 56), Mickiewicza – numery parzyste, Łanowa, Konarskiego, Piastowska.

Wszelkie sprawy związane z naruszeniem ładu i porządku na terenie ww. dzielnic można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 22.00, a w soboty w godz. 7.00 - 15.00 pod podane powyżej numery telefonów lub tel. alarmowy 986.

Do zadań strażników dzielnicowych należy:

1. Kontrola czystości i porządku na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

 • administracji osiedli – w razie potrzeby wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców,
 • właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie, tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno – estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, mycia i napraw pojazdów samochodowych,
 • umieszczenia tabliczki z nr porządkowym,
 • właścicieli punktów handlowych,
 • kierowników budów,
 • zarządców dróg,
 • zarządców ogródków działkowych.

2. Kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod kątem zakłócania ładu, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa:

 • rejony szkół i innych placówek oświatowych,
 • patrolowanie otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc gromadzenia się młodzieży,
 • prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych.

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
 • braku informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
 • zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe.

4. Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków pod kątem tworzenia „dzikich” wysypisk śmieci.

5. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

 • obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
 • obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

6. Kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych uprawnień:

 • usuwanie wraków pojazdów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7. Przyjmowanie informacji o osobach bezdomnych celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8. Kontrola rejonu targowisk miejskich oraz eliminowanie handlu w miejscach do tego nie wyznaczonych.

9. Współpraca z administracją zasobów mieszkaniowych w zakresie:

 • upowszechniania informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.