Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Program dedykowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na liczbę osób ze wskazaną niepełnosprawnością w gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że  w gospodarstwie domowym nie ma innych dorosłych osób.
 
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu 517 871 124 (koszt połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci Orange według taryfy Twojego operatora).
 
Zgłoszenia można przesyłać również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl
 
Przewiduje się zapewnienie bezpłatnych usług i napraw, między innymi takich jak wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, przetkanie/ udrożnienie odpływu, wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej, uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż mebli, naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, wymiana lub naprawa gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli, osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy, wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, uszczelnienie okien, drzwi, uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków itp.

Materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, farbę, itp. zapewnia osoba ubiegająca się
o wsparcie, możliwy jest również zakup materiałów przez oferenta, koszty ponosi jednak zawsze beneficjent. Narzędzia do wykonania usługi zapewnia wykonawca.

Usługa realizowana będzie w mieszkaniu seniora, ale wykonawca ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości.

Limit wizyt w jednym gospodarstwie domowym wynosi 4 wizyty w roku.