Zarządzenie Nr 430/ 2018 Prezydnta Miasta Suwałk z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz osób starszych do Suwalskiej Rady Seniorów