Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa trzy lata.
 
Skład Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji (2019-2021): Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński, Wiesława Kwaterska (przewodnicząca), Maria Jolanta Lauryn (wiceprzewodnicząca), śp.Andrzej Łapiński, Zbigniew Makarewicz, Jadwiga Elżbieta Rusińska, Andrzej Soroka, Teresa Suproń, Teresa Wysocka-Kluczny (sekretarz).


Kontakt: seniorzy@um.suwalki.plDyżury Suwalskiej Rady Seniorów - ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 14-16, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 71
24.02.2020, godz. 14-16 - Kazimierz Jakimowicz
30.03.2020, godz. 14-16 - Zbigniew Makarewicz
27.04.2020, godz. 14-16 - Józef Kamiński
25.05.2020, godz. 14-16 - Wiesława Kwaterska
29.06.2020, godz. 14-16 - Jadwiga Rusińska
lipiec-sierpień - przerwa wakacyjna
28.09.2020, godz. 14-16 - Teresa Suproń
26.10.2020, godz. 14-16 - Maria Lauryn
30.11.2020, godz. 14-16 - Teresa Wysocka-Kluczny