Suwalska Rada Seniorów

 

Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa trzy lata.
 
Skład Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji (2019-2021): Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński, Wiesława Kwaterska (przewodnicząca), Maria Jolanta Lauryn (wiceprzewodnicząca), Andrzej Łapiński, Zbigniew Makarewicz, Jadwiga Elżbieta Rusińska, Teresa Suproń, Teresa Wysocka-Kluczny (sekretarz).


e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl


Dyżury SRS (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 71):
29.04.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Kazimierz Jakimowicz
06.05.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Józef Kamiński
27.05.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Wiesława Kwaterska
03.06.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Maria Jolanta Lauryn
24.06.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Andrzej Łapiński
01.07.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Zbigniew Makarewicz
29.07.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Jadwiga Elżbieta Rusińska
05.08.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Teresa Suproń
26.08.2019 r. (godz. 12.00-14.00) - Teresa Wysocka-Kluczny