Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa trzy lata.
 
Skład Suwalskiej Rady Seniorów czwartej kadencji (2022-2024): Ryszard Duba, Mieczysława Gajewska, Lucyna Gutowska, Kazimierz Jakimowicz, Jan Edward Kiersztyn, Elżbieta Olejnik, śp. Jerzy Sidor, Andrzej Soroka, Marek Szczepankiewicz


Kontakt: seniorzy@um.suwalki.pl

Suwalska Rada Seniorów IV kadencji