Suwalska Rada Seniorów

 

Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa trzy lata.
 
Skład Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji (2017-2018): Maria Jolanta Lauryn (przewodnicząca), Kazimierz Jakimowicz (wiceprzewodniczący), Piotr Marian Luto, Włodzimierz Marczewski, Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska, Ryszard Rogucki (zm. 27.05.2018), Lucyna Śniecińska (sekretarz), Dariusz Żukowski.


Siedziba Suwalskiej Rady Seniorów: ul. Ciesielska 15, 16-400 Suwałki,
e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl


Dyżury SRS:
4 grudnia (godz. 10-13) – Lucyna Śniecińska
11 grudnia (godz. 10-13) – Kazimierz Jakimowicz
18 grudnia (godz. 10-13) – Włodzimierz Marczewski
28 grudnia (godz. 10-13) – Maria Lauryn