Suwalska Rada Seniorów

 

Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od 2015 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym. Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa trzy lata.
 
Skład Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji (2019-2021): Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński, Wiesława Kwaterska (przewodnicząca), Maria Jolanta Lauryn (wiceprzewodnicząca), Andrzej Łapiński, Zbigniew Makarewicz, Jadwiga Elżbieta Rusińska, Teresa Suproń, Teresa Wysocka-Kluczny (sekretarz).


Siedziba Suwalskiej Rady Seniorów: ul. Ciesielska 15, 16-400 Suwałki,
e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl


Dyżury SRS: