Miasto Suwałki zawarło umowę w sprawie realizacji usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu. Usługa może być wykonywana przez powołanego lekarza wyłącznie w przypadkach, gdy zgon i jego przyczyna nie mogą być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.

Stwierdzenie zgonu przez lekarza, z którym Miasto Suwałki zawarło stosowną umowę może się odbywać wyłącznie w stosunku do osób, których zwłoki znajdować się będą w granicach administracyjnych Miasta Suwałki.

Stwierdzenie zgonu będzie wykonywane w oparciu o zgłoszenie przekazane przez dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach (87 562-80-11; 662-364-102) lub Straży Miejskiej w Suwałkach (986).