Paula Amelian - BagińskaMiejski Rzecznik Praw Ucznia w Suwałkach - powołany zarządzeniem nr 280/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lipca 2022 r.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
  1.   upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów i nauczycieli suwalskich szkół;
  2.   informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw;
  3.   wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;
  4.   propagowanie mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia;
  5.   współpraca z Samorządami Uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
  6.   reprezentowanie interesów uczniów w przypadku złamania ich praw:
- interweniowanie w zgłoszonych sprawach o naruszenie praw ucznia,
- udzielanie pomocy stronie poszkodowanej zgodnie z ustalonym w § 3 zarządzenia trybem postępowania
- reprezentowanie uczniów wobec władz oświatowych.

 
 
Rzecznik udziela porad telefonicznie oraz osobiście w pokoju nr 206 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, w dniu:

Wtorek: 12:00 - 14:00

tel. 87 562-80-50

e-mail: rpu@um.suwalki.pl