NABÓR UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne
na stronie:

https://suwalki.edu.com.pl/
 
Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski
od 15 czerwca 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 W terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 wniosek należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.