Rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłych latach rekrutacja odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne od dziś na stronie:
https://suwalki.edu.com.pl/
 
Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski
od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

Do tych oddziałów zostanie również przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych. Terminy sprawdzianu w poszczególnych szkołach:

  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A Lityńskiego w Suwałkach - 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) godz. 10.00
  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach -  8 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 12.00.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.