Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.
Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/
 
Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.
Do tych oddziałów zostanie również przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.