Szanowni Rodzice,

zapraszamy do zapoznania się z zasadami i dokumentami obowiązującymi w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Od 1 kwietnia 2023 r. rekrutacja do Żłobka jest przeprowadzana przez cały rok w formie elektronicznej.

Krok 1 – zgłoszenie dziecka w systemie elektronicznym;
Krok 2 – wydrukowanie wygenerowanego z systemu wniosku i złożenie wraz z załącznikami w Żłobku „pierwszego wyboru” w ciągu 5 dni roboczych;
Krok 3 – akceptacja wniosku przez pracownika Żłobka;
Krok 4 – aktualizacja wniosku przez rodzica przed upływem 120 dni.

Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

Link do systemu: https://zlobki.vulcan.net.pl/suwalki
Link do strony Żłobka Miejskiego w Suwałkach: http://zlobekmiejski.suwalki.pl/