Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2022/2023