Rada Miejska

Radni VII kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Zbysław Wojciech Grajek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Sławomir Jan Szeszko

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Biuro Rady Miejskiej w Suwałkach
Kierownik
Marcin Szypulski
Terminy przyjmowania obywateli
Terminy
przyjmowania obywateli
przez radnych