Radni IX kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach


Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Anna Ruszewska
Jacek Juszkiewicz
Karol Korneluk 
Biuro Rady Miejskiej w Suwałkach
Kierownik
Elżbieta Polańska
Radni
1.Bogdan Bezdziecki bbezdziecki@um.suwalki.pl
2.Sylwester Cimochowski scimochowski@um.suwalki.pl
3.Tadeusz Czerwiecki tczerwiecki@um.suwalki.pl
4.Zbigniew Roman De-Mezer zde-mezer@um.suwalki.pl
5.Wojciech Fałtynowicz wfaltynowicz@um.suwalki.pl
6.Grzegorz Gorlo ggorlo@um.suwalki.pl
7.Grzegorz Przemysław Izbicki gizbicki@um.suwalki.pl
8.Jacek Juszkiewicz jjuszkiewicz@um.suwalki.pl
9.Mariola Brygida Karpińska mkarpinska@um.suwalki.pl
10.Kamil Klimek kklimek@um.suwalki.pl
11.Karol Korneluk kkorneluk@um.suwalki.pl
12.Jarosław Józef Kowalewski jkowalewski@um.suwalki.pl
13.Kamil Lauryn klauryn@um.suwalki.pl
14.Andrzej Łuczaj aluczaj@um.suwalki.pl
15.Filip Olszewski folszewski@um.suwalki.pl
16.Adam Ołowniuk aolowniuk@um.suwalki.pl
17.Zdzisław Przełomiec zprzelomiec@um.suwalki.pl
18.Anna Ruszewska aruszewska@um.suwalki.pl
19.Piotr Rydzewski prydzewski@um.suwalki.pl
20.Jarosław Schabieński jschabienski@um.suwalki.pl
21.Przemysław Turowski pturowski@um.suwalki.pl
22.Wioletta Wawrukiewicz wwawrukiewicz@um.suwalki.pl
23.Marek Lech Zborowski-Weychman mzborowski-weychman@um.suwalki.pl

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z radnymi. W tym celu radni podali numery do kontaktu z mieszkańcami. W celu uzyskania numeru telefonu konkretnego radnego proszę o kontakt z Biurem Rady Miejskiej pod nr tel. 875628118
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Komisja Rewizyjna:
 • Zbigniew Roman De-Mezer - Przewodniczący
 • Filip Olszewski - Wiceprzewodniczący
 • Sylwester Cimochowski
 • Jacek Juszkiewicz
 • Kamil Klimek
 • Kamil Lauryn
 • Piotr Rydzewski
Komisja Finansowo-Budżetowa:
 • Kamil Lauryn - Przewodniczący
 • Sylwester Cimochowski - Wiceprzewodniczący
 • Bogdan Bezdziecki
 • Zbigniew Roman De-Mezer
 • Karol Korneluk
 • Anna Ruszewska
 • Piotr Rydzewski
Komisja Strategii, Gospodarki i Ochrony Środowiska:
 • Jarosław Schabieński - Przewodniczący
 • Grzegorz Gorlo - Wiceprzewodniczący
 • Tadeusz Czerwiecki
 • Karol Korneluk
 • Przemysław Turowski
 • Wioletta Wawrukiewicz
Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa:
 • Anna Ruszewska - Przewodnicząca
 • Jarosław Józef Kowalewski - Wiceprzewodniczący
 • Wojciech Fałtynowicz
 • Andrzej Łuczaj
 • Adam Ołowniuk
 • Jarosław Schabieński
 • Wioletta Wawrukiewicz
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki:
 • Bogdan Bezdziecki - Przewodniczący
 • Marek Lech Zborowski - Weychman
 • Grzegorz Gorlo
 • Grzegorz Przemysław Izbicki
 • Jacek Juszkiewicz
 • Filip Olszewski
Komisja Oświaty i Wychowania:
 • Mariola Brygida Karpińska - Przewodnicząca
 • Andrzej Łuczaj - Wiceprzewodniczący
 • Wojciech Fałtynowicz
 • Grzegorz Przemysław Izbicki
 • Adam Ołowniuk
 • Marek Lech Zborowski-Weychman
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Kamil Klimek - Przewodniczący
 • Tadeusz Czerwiecki - Wiceprzewodniczący
 • Mariola Brygida Karpińska
 • Jarosław Józef Kowalewski
 • Przemysław Turowski
Kluby i ugrupowania w Radzie Miejskiej w Suwałkach
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 • Bogdan Bezdziecki - Wiceprzewodniczący Klubu
 • Tadeusz Czerwiecki
 • Grzegorz Przemysław Izbicki
 • Jacek Juszkiewicz - Przewodniczący Klubu
 • Jarosław Józef Kowalewski
 • Andrzej Łuczaj
 • Piotr Rydzewski
 • Jarosław Schabieński
Klub Radnych „Razem dla Suwałk - Czesław Renkiewicz”
 • Sylwester Cimochowski
 • Zbigniew De Mezer – Wiceprzewodniczący Klubu
 • Wojciech Fałtynowicz
 • Grzegorz Gorlo – Przewodniczący Klubu
 • Mariola Brygida Karpińska
 • Kamil Klimek
 • Kamil Lauryn
 • Zdzisław Przełomiec
 • Anna Ruszewska
 • Przemysław Turowski
 • Wioletta Wawrukiewicz
 • Marek Zborowski – Weychman
Klub Radnych "Wspólne Suwałki"
 • Filip Olszewski – Przewodniczący Klubu
 • Karol Korneluk – Wiceprzewodniczący Klubu
 • Adam Ołowniuk

Imienne wyniki głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

>> LINK <<


Nagrania sesji Rady Miasta dostępne są w linku:

>> LINK <<


Interpelacje i zapytania radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

>> LINK <<