1. Przychodnie funkcjonujące w Suwałkach można znaleźć w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział w Białymstoku:
www.nfz-bialystok.pl