Stowarzyszenie Euroregion Niemen zajmuje się:

  • organizowaniem i koordynowaniem całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
  • zarządzaniem środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
  • prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen,
  • prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen,
  • realizacją projektów własnych w ramach programów pomocowych,
  • prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
Stowarzyszenie Euroregion Niemen