Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że w związku z wdrażaniem Suwalskiej Karty Mieszkańca, której nośnikiem będzie zbliżeniowa karta plastikowa oraz dedykowana aplikacja, z dniem 1 sierpnia 2021 roku zawieszone zostało czasowo przyjmowanie elektronicznych wniosków o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Suwalskie Karty Mieszkańca nie będą również drukowane i wydawane mieszkańcom do 31 października 2021 r.
           
Osoby, które potrzebują ww. kartę proszone są o osobiste przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca - w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wszystkie osoby, którym będzie przysługiwać ww. karta otrzymają zaświadczenie o jej przyznaniu. Jednocześnie osoby te, w momencie uruchomienia naboru wniosków na „nowe” Suwalskie Karty Mieszkańca będą musiały złożyć wnioski o wydanie kart, już na nowych wzorach dokumentów.

Rozpoczęcie naboru na „nowe” karty planowane jest w listopadzie 2021 r. Za wszelkie niedogodności związane z wprowadzaniem zbliżeniowej karty plastikowej oraz dedykowanej aplikacji Suwalska Karta Mieszkańca serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, iż Rada Miejska w Suwałkach we wrześniu br. podjęła uchwałę, dzięki której Suwalskie Karty Mieszkańca, których data ważności - określona na karcie - upływa w okresie między 1 stycznia 2020 r., a 31 grudnia 2020 r. tracą ważność dopiero z dniem 31 stycznia 2022 roku.
Dodatkowo Suwalskie Karty Mieszkańca, których data ważności - określona na karcie -  upływa między 1 lipca 2021 r., a 31 grudnia  2021 r. również tracą ważność dopiero z dniem 31 stycznia 2022 r.

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. SKM uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana. Ulgi obowiązują od 1 września 2018 r.

Nowe wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca dostępne w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Sejneńskiej 13 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.:
·         poniedziałek – 8.00-16.00
·         wtorek – piątek – 7.30-15.30

Suwalska Karta Mieszkańca – kto może ją otrzymać?

Suwalską Kartę Mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana jest też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą też przystąpić Partnerzy czyli firmy i przedsiębiorcy

Partnerzy są zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.

Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Suwalska Karta Mieszkańca uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.