Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach
ul. Filipowska 20 D, 16-400 Suwałki
Tel./fax: (87) 565 28 80
Email: sekretariat@sds.suwalki.eu

Osoba reprezentująca jednostkę: Małgorzata Dzierniejko - Kierownik

Godziny pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach istnieje od 2005 roku.
Dom ten przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Suwałk.
Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz rozwijanie umiejętności, dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.
 
W Ośrodku, w oparciu o indywidualne i grupowe programy wspierająco–aktywizujące, prowadzona jest terapia mająca na celu poprawę jakości życia oraz codziennego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie.

W ramach jego działalności zapewniamy specjalistyczną opiekę:
•    psychologa,
•    pedagoga,
•    instruktorów terapii zajęciowej,
•    instruktora ds. kulturalno–oświatowych,
•    pielęgniarki.

W ośrodku prowadzone są różne formy terapii, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań uczestników. Wśród nich oferujemy min:
•    arteterapię,
•    muzykoterapię,
•    choreoterapię,
•    biblioterapię,
•    psychoterapię,
•    treningi relaksacyjne,
•    zajęcia teatralne,
•    zajęcia komputerowe,
•    warsztatowe zajęcia krawieckie,
•    projekcje filmowe,
•    silvoterapię.