Dom Pomocy Społecznej “Kalina”

Osoba reprezentująca jednostkę Barbara Burba – Dyrektor

Ośrodek jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych – kobiet i mężczyzn.

Najważniejsze atuty to:

  • ciepła, rodzinna atmosfera,
  • profesjonalna opieka i usługi pielęgnacyjne,
  • różnorodność ofert terapii zajęciowej i imprez integracyjnych,
  • szerokie usługi rehabilitacyjne łącznie z rehabilitacją przyłóżkową,
  • zdrowa domowa kuchnia z dużym doborem diet,
  • możliwość odbywania praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem i potrzebami mieszkańców,
  • cisza, bliski kontakt z przyrodą.
  • do dyspozycji mieszkańców są: kaplica, fryzjer, gabinety rehabilitacyjne, sala gimnastyczna, stołówka, pracownie terapeutyczne, punkt biblioteczny, telefon na karty, punkt handlowy, skrzynka pocztowa, samochód inwalidzki;

Terapia zajęciowa w DPS ,,Kalina" prowadzona jest wielokierunkowo, z wykorzystaniem tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego. Proponowane formy terapii zajęciowej uzależnione są od zainteresowań i możliwości mieszkańców.