Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr L/651/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 20 stycznia do dnia 10 lutego 2023 roku.

Szczegóły w załącznikach.