Suwałki liczące ok. 70 tys. mieszkańców są drugim co do wielkości, po Białymstoku, miastem w województwie podlaskim. To jeden z trzech ośrodków subregionalnych województwa podlaskiego, centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne północno-wschodniej części regionu. Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – z Berlina przez Warszawę do Sankt Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (przyszła droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią) oraz szlak kolejowy (przyszła Rail Baltica). Obsługa komunikacyjna miasta odbywa się poprzez drogę krajową nr 8 i drogę ekspresową nr S61 będącą częścią międzynarodowej trasy E-67 oraz linię kolejową i lotnisko lokalne. Miasto posiada obwodnicę o długości 12,83 km. W 2019 r. Miasto zakończyło budowę utwardzonego pasa startowego na suwalskim lotnisku. Pas ma 1320 m długości i 30 m szerokości.
Mogą z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób oraz śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty. W ramach tej inwestycji powstała też: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania oraz infrastruktura techniczna.
 
Miasto wyróżnia się jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Sprzyjają temu:
  •   korzystne położenie geograficzne w pobliżu granic trzech państw (Litwa, Rosja, Białoruś);
  •   ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców oferowane przez Miasto Suwałki;
  •   uzbrojone tereny inwestycyjne i atrakcyjna oferta inwestycyjna Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach;
  •   atrakcyjne ceny gruntów;
  •   bogata oferta technicznych kierunków kształcenia i kursów zawodowych suwalskich szkół średnich i wyższych;
  •   dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz relatywnie niskie koszty pracy;
  •   proinwestycyjne podejście władz miasta oraz otwarte i przyjazne nastawienie wobec inwestorów;
  •   funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu;
  •   łatwy dostęp do surowców budowlanych (piach, kruszywo) z lokalnych kopalń surowców mineralnych.

Suwałki dysponują bogatą ofertą edukacyjną. Suwalskie szkoły techniczne i zawodowe kształcą wykwalifikowanych pracowników dostosowując ofertę do potrzeb rynku pracy. Miasto Suwałki wspiera rozwój kształcenia zawodowego - istnieje możliwość bezpośredniej współpracy szkół z pracodawcami w ramach, której uruchamiane mogą być profile kształcenia zawodowego, kursy zawodowe lub klasy patronackie na potrzeby konkretnego inwestora.
Na terenie miasta działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika, która systematycznie rozwija się i obecnie kształci ok. 2 tys. osób na 13 kierunkach licencjackich i inżynierskich.
 
Suwałki od wielu lat należą do liderów pozyskiwania środków unijnych, które zmieniają oblicze miasta i sprawiają że staje się ono coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Na terenie miasta działa nowoczesny Aquapark, sala koncertowo-teatralna z widownią na 600 osób, liczne obiekty rekreacyjno-sportowe (w tym największa w regionie hala sportowo-widowiskowa), atrakcyjne i nowoczesne przestrzenie miejskie gdzie każdy znajdzie odpowiednią dla siebie możliwość spędzenia wolnego czasu, rozwinięty i dopasowany do potrzeb mieszkańców system komunikacyjny miasta.

Suwałki to nie tylko ośrodek dynamicznie rozwijającego się biznesu ale również miejsce, w którym jest co robić po pracy i gdzie spędzić czas z rodziną. Wokół miasta leżą atrakcyjne i szczególnie cenne tereny i obiekty — zarówno pod względem przyrodniczym, jak i krajoznawczym (zespoły poklasztorne, ruiny pałaców i dworków, ozdobne budownictwo drewniane, zabytki sakralne) oraz turystyczno-rekreacyjnym (jeziora, rzeki, lasy i trzy puszcze: Augustowska, Romincka i Borecka). Bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma parkami przyrody: Wigierskim Parkiem Narodowym, Suwalskim Parkiem Krajobrazowym sprawia, że miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do wszystkich najpiękniejszych zakątków Suwalszczyzny i wschodnich Mazur.

Suwałki to także miasto aktywnego wypoczynku z bogatym kalendarzem imprez i wydarzeń kulturalnych, wśród których najbardziej znanym jest Suwałki Blues Festival określany mianem największego plenerowego festiwalu bluesowego w kraju.