Informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod linkiem:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/