W granicach administracyjnych Miasta Suwałk obowiązuje Uchwała Nr XLV/575/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk".
Dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk znajduje się pod tym linkiem