Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk reguluje Uchwała nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki