Tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” jest nagrodą honorową Miasta Suwałki. Po raz pierwszy został wręczony podczas Dni Suwałk w 2009 r. Laureaci tytułu otrzymują statuetki tzw. „Wierusze” autorstwa znanej rzeźbiarki Elżbiety Pietras. Figurka wykonana w brązie przedstawia Alfreda Wierusza Kowalskiego – urodzonego w Suwałkach jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku – artysta trzyma w dłoni paletę, na której został wyryty herb Suwałk.

Statuetka „Wierusza” jest przyznawana osobom fizycznym i podmiotom wspierającym finansowo działalność kulturalną, angażującym się w ochronę zabytków Suwałk, czy też podejmujących działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa.
Tytuł oraz statuetka przyznawane są przez Prezydenta Miasta Suwałk z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach, miejskich instytucji kultury oraz innych instytucji artystycznych, kulturalnych i wydawniczych, a także związków twórców i innych organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 15 grudnia każdego roku za ubiegły rok.

Podmioty i osoby obdarowane statuetką „Wierusza” mają prawo używania tytułu Mecenasa Kultury Suwałk przez 5 lat we własnych publikacjach z zaznaczeniem roku, w którym otrzymali tytuł.

Do chwili obecnej tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” otrzymali:

Lp. Mecenas Kultury Suwałk Rok
1. Bank BGŻ 2009
2. Piotr Bagiński 2009
3. Biskup Ełcki Jerzy Mazur 2010
4. PPHU LAKTOPOL Sp. z o.o. 2011
5. Mieczysław Osys CHR Suwałki Plaza 2012
6. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013
7. Alicja Roszkowska Fundacja SOS-Art. 2013
8. Bank WBK 2014
9. Jan Chojnacki 2015
10. Fabryki Mebli FORTE S.A. 2017
11. Bronisław Woźnialis RESO Europa Service Sp. z o.o. 2018
12. Stanisław Szyszkowski, ASPI sp. z o.o. w Suwałkach 2019