Włócznia Jaćwingów

to doroczna nagroda Prezydenta Miasta Suwałk przyznawana za wybitne zasługi dla miasta we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom.

Od kilku lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru dokonuje kapituła złożona z laureatów ubiegłorocznych nagród, przy akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk. Plebiscyt jest organizowany od 2003 roku.

W ubiegłych latach Włócznia Jaćwingów przyznawana była w pięciu kategoriach: działanie gospodarcze, działanie społeczne, działanie kulturalne, działanie sportowe i wydarzenie specjalne. Obecnie zrezygnowano z podziału na kategorie.

Wręczenie statuetek odbywa się podczas uroczystej gali w Suwalskim Ośrodku Kultury, co roku, w sierpniu, podczas Dni Suwałk.

Lista laureatów "Włóczni Jaćwingów"