Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach istnieje od czerwca 2004 r. (data powstania – 04.06.2004). Idea utworzenia Parku wynikła z poszukiwania pomysłu na przełamanie istniejących barier i opóźnień w rozwoju województwa podlaskiego. Celem strategicznym Parku jest stworzenie w Suwałkach atrakcyjnego miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego

transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Udziałowcami Spółki są: Miasto Suwałki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach i Instytut Łączności w Warszawie.

Budynki Inkubatora i Laboratoriów

Eko Forum Porganicza w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach - 21 maja 2018 r.


W ramach projektu „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w końcu 2012 roku powstał kompleks obiektów Parku. Składa się on z: Inkubatora Technologicznego, zespołu laboratoriów: Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Laboratorium Medycznego, Laboratorium – Energii Odnawialnej i Laboratorium Multimedialnego, Hali Procesów Logistyczno – Produkcyjnych i Centrum Konferencyjnego. W budynku Inkubatora mieszczą się pomieszczenia recepcyjne kompleksu i pomieszczenia biurowe o zróżnicowanej powierzchni – dogodne dla funkcjonowania małych i większych firm, na różnych etapach rozwoju. Rolę uzupełniającą pełnią salki narad i zaplecze socjalne oraz Centrum Konferencyjne składające się z dużej – mieszczącej 300 osób sali konferencyjnej z pomieszczeniami m. in. dla tłumaczy symultanicznych oraz sala na 100 osób z zapleczem kateringowym.
Park Naukowo-Technologiczny to:
- zainicjowany ze środków publicznych kompleks gospodarczy o charakterze naukowo-przemysłowym,
- stymulator systematycznego rozwoju nauki i gospodarki, zapewniający warunki dla swobodnego przepływu wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej,
- miejsce rozwoju nowoczesnych technologii, generujące nowe miejsca pracy,
- impuls do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- siła napędowa gospodarki całego regionu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o. o.: www.park.suwalki.plSala konferencyjna na 100 miejsc