OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI NA ROK 2024

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:
1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zgodnie z poniższą tabelą:
 
Grupa Kwota miesięcznego dochodu/osoba zł brutto Kwota dotacji
I
  • Do 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)

  • Do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 100%  nie więcej niż 6.000 zł
II
  • Powyżej 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
  • Powyżej 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 70%  nie więcej niż 3.000 zł


2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych do którego/ych należy własność całego budynku - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15.000 zł.

Termin składania wniosków: 15 maja 2024 r. – 31 lipca 2024 r.

Kwota przewidziana w budżecie na ten cel: 113.000 zł

W chwili obecnej miejski program dotacji dopuszcza uzyskanie dotacji na to samo zadanie z programu „Czyste powietrze”, o ile nie dochodzi do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Suma dotacji uzyskanych przez wnioskodawcę nie może przekroczyć 100 %  kosztów realizowanego zadania. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Miasto Suwałki może pokrywać wkład własny w ramach innych programów dotacyjnych.
 
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.
To już 9 edycja  programu w naszym mieście. Dzięki jego realizacji w 493 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne bądź zlikwidowano stare piece i podłączono nieruchomość do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
  W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 1 770 441,46 zł.
 
Dokumenty dostępne są pod linkiem:
https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Ochrona_srodowiska/program_ograniczania_niskiej_emisji/program-ograniczania-niskiej-emisji-2024.htmlDodatkowo informujemy, że PGNiG Obrót Detaliczny oferuje program dofinansowań do wymiany wyeksploatowanych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe oraz paliwa gazowe, na bardziej  ekologiczne i ekonomiczne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną.
Aby otrzymać wsparcie finansowe, w wysokości ok. 4 tysięcy złotych, wystarczy m.in. do końca 2024 roku wymienić stare urządzenie grzewcze na nowy gazowy kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła.

pgni zdj
 
By skorzystać z dotacji proponujemy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG w Ełku ul. Nadjeziorna 23 lokal 1. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu dofinansowań PGNiG Obrót Detaliczny dostępne są na stronie: https://pgnig.pl/dofinansowanie