Program pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi.

Wytyczne:

- na warunkach określonych w uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części będące własnością przedsiębiorców,
-  z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy oddali do użytkowania inwestycję początkową i utworzyli nowe miejsca pracy,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przysługuje:
   1) na okres 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia,
   2) na okres 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymano je przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 3 lata przypadające bezpośrednio po okresie zwolnienia.

Podstawy prawne: