Urząd Miejski w Suwałkach

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek - piątek: 7.30 – 15.30

Godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek - piątek: 7.30 – 14.30

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):

Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek - piątek: 7.30 – 15.00

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek - piątek: 7.30 – 14.00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój nr 101 (I piętro) w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00.

Dla dziennikarzy:
Dla przedsiębiorców:
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(87) 562-80-11
 662 364 102