• 19 lutego 1690 roku
  w Regestrze Spisania Dymów Leśnictwa Perstuńskiego i Przełomskiego wymieniono Nowinę Suwałki – dymów dwa
 • 2 czerwca 1710 roku
  rozpoczęto budowę pierwszego kościoła pw. Świętego Krzyża, w tym samym roku miasto uzyskało przywilej na targi i jarmarki
 • 3 grudnia 1715 roku
  przeor zakonu kamedułów w Wigrach O. Ildefons nadał prawa miejskie Suwałkom
 • 2 marca 1720 roku
  król Augusta II nadał Suwałkom prawa miejskie magdeburskie
 • 1800 rok
  w wyniku kasaty zakonu kamedułów wigierskich miasto przeszło na własność rządu pruskiego
 • 16 stycznia 1816 roku
  utworzono województwo augustowskie z siedzibą w Suwałkach
 • 20 czerwca 1909 roku
  zainaugurowało działalność Muzeum Ziemi Suwalskiej
 • 15 lutego 1915 roku
  odziały niemieckie po raz drugi zajęły miasto, rozpoczynając czteroletnią okupację Suwałk
 • 16 listopada 1918 roku
  16 listopada 1918 roku – odbyło się pierwsze posiedzenia Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego
 • 24 sierpnia 1919 roku
  do Suwałk wkroczyły oddziały Wojska Polskiego
 • 12 września 1919 roku
  do miasta przybył z dwudniową wizytą Józef Piłsudski
 • 2 września 1939 roku
  niemieckie samoloty zbombardowały dworzec kolejowy i koszary
 • 7 kwietnia 1940 roku
  Niemcy rozpoczęli masowe aresztowania suwalskiej inteligencji
 • 23 października 1944 roku
  po walkach z Niemcami do Suwałk wkroczyły wojska Armii Czerwonej
 • 1 czerwca 1975 roku
  powstało województwo suwalskie
 • 1 stycznia 1999 roku
  1 stycznia 1999 roku – Suwałki stały się miastem na prawach powiatu