Rok 2020 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 300-lecia Nadania Praw Miejskich Suwałkom

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w 2019 roku suwalscy rajcy podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2020 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 300-lecia Nadania Praw Miejskich Suwałkom.

Przesłanką do podjęcia uchwały była chęć uczczenia tego ważnego jubileuszu oraz wyrażenia szacunku i uznania dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem i działalnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta.

11