O SuwałkachLiczące prawie 70-tysięcy mieszkańców Suwałki są drugim co do wielkości miastem województwa podlaskiego i centralnym punktem Suwalszczyzny. Miasto leży w północno-wschodniej części Polski, nad rzeką Czarna Hańcza, w pobliżu granic z Litwą, Rosją (Obwodem Kaliningrackim) i Białorusią. Suwałki są miastem na prawach powiatu, siedzibą licznych instytucji administracji rządowej i samorządowej. Pełnią rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum tej części regionu. Ze względu na swoje położenie w czystym ekologicznym otoczeniu, regionie pełnym atrakcji turystycznych są świetnym miejscem do życia.Dumą Suwałk jest neoklasycystyczna zabudowa ulicy Kościuszki, dziś z wielką starannością odnawiana. Wzdłuż tej ulicy rozlokowała się większość zabytków: dom Marii Konopnickiej, dom rodziny noblisty Czesława Miłosza, dom znakomitego malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz trzy kościoły: katolicki, ewangelicki i dawna cerkiew prawosławna, dziś służąca katolikom. Po obu stronach ulicy Kościuszki, połączone ulicą Chłodną, znajdują się odrestaurowane park Konstytucji 3 Maja i plac Marii Konopnickiej. Śladami przeszłości najlepiej prowadzą ,,Suwalskie Ścieżki Kulturowe”.

Wokół Suwałk leżą atrakcyjne i szczególnie cenne tereny i obiekty – zarówno pod względem przyrodniczym, jak i krajoznawczym (zespoły poklasztorne, ruiny pałaców i dworków, ozdobne budownictwo drewniane, zabytki sakralne) oraz turystyczno rekreacyjnym (jeziora, lasy, rzeki i trzy puszcze: Augustowska, Romincka i Borecka). Bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma parkami ochrony przyrody: Wigierskim Parkiem Narodowym i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym sprawia, że miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do wszystkich najpiękniejszych zakątków Suwalszczyzny i wschodnich Mazur.

Miasto Suwałki to dobre miejsce do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. W ciągu kilku ostatnich lat zaszło w nim wiele zmian, powstała niezbędna infrastruktura i dobra przestrzeń do nowych inwestycji.

O Urzędzie Miejskim w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

- Biuro Rady Miejskiej
- Wydział Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Budżetu i Finansów
- Wydział Podatków i Opłat
- Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
- Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Wydział Inwestycji
- Wydział Zamówień Publicznych
- Wydział Komunikacji
- Wydział Informatyki
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Miejski Rzecznik Konsumentów
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Noniewicza 71a 16-400 Suwałki

- Wydział Oświaty i Wychowania
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
- Wydział Kultury i  Sportu
- Wydział Audytu i Kontroli
- Biuro Konserwatora Zabytków
- Straż Miejska

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk

Urząd Miejski w Suwałkach - NIP 844-11-21-381 Regon 000523376
Miasto Suwałki - NIP 844-215-51-52 Regon 790671030

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, pokój nr 101 (I piętro) w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00.