Henryk Owsiejew

Henryk Owsiejew urodził się 29 marca 1944 r. w miejscowości Boćki. Zamieszkały w Suwałkach. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Jest postacią szczególnie zasłużoną dla Suwałk,

Suwalszczyzny, środowiska inżynieryjnego i technicznego, przedsiębiorców oraz suwalskiego sportu. W latach 1976 – 1979 wiceprezydent miasta Suwałk. Następnie kierował stworzonym przez siebie od podstaw zakładem sprzętu oświetleniowego Polam-Farel w Suwałkach. W latach 1983 – 1998 dyrektor zakładu Polam-Suwałki, od 1989 do 2005 r. Prezes Zarządu Litpol sp. z o.o. i Prezes Zarządu Malow sp. z o.o. Od 2005 r. właściciel firmy Malow sp. z o.o. Jego wielką pasją jest działalność gospodarcza, społeczna i innowacyjna. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Od wielu lat współuczestniczy w życiu gospodarczym miasta jako członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk

Jest członkiem konwentu Business Centre Club, Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Przewodniczącym Rady Programowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Jako właściciel firmy Malow od wielu lat wspiera działalność licznych organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz rozwoju sportu. Był jednym ze współzałożycieli Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow. Sponsoruje II-ligowy Suwalski Klub Sportowy Wigry, I-ligową drużynę siatkarzy Ślepsk Suwałki. Za działalność i osiągnięcia wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in. nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk ,,Włócznia Jaćwingów” w kategorii ,,działanie gospodarcze”, Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu przyznawaną przez Business Centre Club, tytuł Honorowego Mecenasa Suwalskiego Sportu za działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach. Uhonorowany tytułem ,,Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2014 r.