płk Jan Sadowski

Ur. 10.04.1912 r. w Mariampolu (Litwa) – zm. 3.03.2004 r. w Piastowie k. Warszawy.

W 1933 r. absolwent Gimnazjum Biskupiego św. Kazimierza w Sejnach. Studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszaw­skiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1939 r. w konspiracji, członek Związku Walki Zbrojnej i AK pod pseudo­nimami „Jowisz” i „Suzin” W czasie powstania warszawskiego uczestnik akcji zbrojnych w okolicach Warszawy.

Dwukrotnie aresztowany i represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W 2000 r. otrzymał stopień pułkownika rezerwy. Przewodni­czący Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Przyjaciel Suwałk i Suwalszczyzny. Długoletni aktywny członek warszawskiego koła Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Pochowany na cmentarzu w Piastowie. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk’ w 2001 r.