Jerzy Stanisław Klimko

Ur. 30.09.1925 r. w Sejnach. Zamieszkały w Suwałkach

W okresie drugiej wojny światowej członek ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej pod pseudonimem „Topór”. Po wojnie ukończył studia wyższe i podjął pracę jako nauczyciel matematyki. Od 1952 r. aktywny członek suwalskiego oddziału Pol­skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wieloletni przewodnik zrzeszony w kole przewodników terenowych. Od 1958 r. członek zarządu towarzystwa.

Przewodnik PTTK I klasy, instruktor kadry przewodnickiej, krajoznawczej i żeglarskiej. Znawca historii i tradycji Suwałk i Suwalszczyzny, znakomity gawędziarz, autor m.in. przewodnika „Szlak Czarnej Hańczy” W latach 1986-1991 naczelny redaktor pisma krajoznawczego „Jaćwież” Z jego inicjatywy powstał klub wodny PTTK w Sta­rym Folwarku. Od 1989 r. prezes zarządu Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Inicjator powołania i przewodniczący społecznego komitetu budowy i odsłonięcia w Suwałkach w 2002 r. obelisku poświęconego żoł­nierzom AK na Suwalszczyżnie. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk’ w 2001 r. oraz medalem „W uznaniu zasług” Prezydenta Miasta Suwałk w 2007 r.